ZORGEN VOOR ONZE AARDE

Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade aan ecosystemen en vallen er slachtoffers. Gletsjers smelten, poolijs verdwijnt, de zeespiegel stijgt, koraalriffen verbleken en hevige droogten veroorzaken honger en oorlog.

Op de klimaattop in Parijs zijn twee jaar geleden 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen.
In dat akkoord staat onder andere dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden moet blijven, het liefst in de buurt van 1,5 graad. Als de wereld zo veel C02 blijft uitstoten als op dit moment, dan is die anderhalve graad al over vier jaar bereikt. En over negentien jaar zit de wereld dan op twee graden opwarming.

Een gemiddelde wereldburger stoot 3,4 ton C02 per jaar uit. Nederlanders zijn verantwoordelijk voor drie keer zo veel C02-uitstoot als een gemiddelde wereldburger, namelijk 10 ton C02 per persoon per jaar! Tijd dus om ons steentje bij te dragen.

Wie wij zijn en wat we doen

Een initiatief van filmmakers

Al van jongs af aan horen we termen als broeikaseffect en klimaatverandering. Nu de gevolgen hiervan steeds zichtbaarder worden in de maatschappij vliegen de artikelen hierover om je oren. Ondanks alle berichtgeving wordt er nog veel te weinig actie genomen in Nederland. Wij Nederlanders hebben per inwoner een bovengemiddeld hoge uitstoot van broeikasgassen vergeleken met de rest van de wereld, ook binnen Europa. Ook wil de overheid zich niet vastleggen op passende maatregelen om dit te verbeteren.

Dat vinden wij best gek gezien wij als Nederlanders normaliter zo’n vindingsrijk volk zijn. Wij zijn van mening dat we er meer over moeten praten, om samen sterk te staan en tot oplossingen te komen. Daarom zijn wij #draagjesteentjebij gestart. DraagJeSteentjeBij is een initiatief van filmmakers en klimaatbewuste enthousiastelingen die content maken voor een gedeeld platform. Een platform met video’s die aanspreken vanuit een inspirerende, onderbouwde en positieve boodschap. Hiermee willen we mensen oproepen om samen een mooie toekomst tegemoed te gaan.

WAT WETENSCHAPPERS ZEGGEN

De klimaatakkoorden

Er spelen op dit moment twee klimaatakkoorden, het Nederlands klimaatakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs, maar wat zijn nou precies de afspraken? Wij hebben dit voor u op een rijtje gezet.

Het klimaatakkoord van Nederland

 • 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af

 • Een circulaire industrie en vrijwel geen uitstoot van broeikasgassen meer

 • Een klimaatneutrale landbouw en landgebruik

 • Een emissieloze mobiliteit

 • 2020

  Het klimaatakkoord gaat van start

 • 2030

  70% van het elektriciteit moet groen zijn

  2030

 • 2030

  Alle vijf kolencentrales dicht

 • 2050

  Gemaakte afspraken moeten zijn gehaald

  2050

Het klimaatakkoord van Parijs

 • Mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen

  Landen streven ernaar dat het maximaal 1,5 graden stijgt.

 • Alle partijen moeten financieel bijdragen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen

 • Elke 5 jaar doelstellingen afmeten naar de beschikbare kennis

 • 2020

  Het klimaatakkoord gaat van start

 • 2060

  Netto nul uitstoot van broeikasgassen

  2060

Waarom het verschil van een halve graad extreem belangrijk is

Wat jij kan doen

Een van de grootste vervuilers is ons vervoer. Het mooiste zou zijn dat we allemaal elektrisch gaan rijden, maar helaas zijn deze auto’s nog niet zo goedkoop dat we met zijn alle daar op kunnen overstappen. Maar er zijn wel andere opties om je C02 uitstoot met de auto te verminderen. Ruim 48% van alle autoritten is onder de 7,5km. Dit is een prima afstand om te fietsen toch? Dan heb je gelijk je dagelijkse beweging ook gehad.

Schermafbeelding 2018-12-24 om 12.47.10.png

Als je je ecologische voetafdruk wilt minimaliseren kan je het beste beginnen bij je vakanties.

Hier een kleine vergelijking:
Je vakantie naar Bali geeft een uitstoot van 4000 kg aan C02, dat is evenveel als een gemiddeld gezin uitstoot aan aardgas per jaar.

Handige links