Het Mondiaal Centrum Breda (MCB) is een veilige en laagdrempelige ‘aanlegsteiger‘ voor ongedocumenteerden en een ontmoetingsplek voor alle Bredanaars die begaan zijn met mensen in de marge van de samenleving.

Opvang

Wij bieden een Bed Bad Brood aan ongedocumenteerden. Ze krijgen een veilige rustplek, zodat ze niet op straat hoeven te overleven. Dat geeft rust en gunt ze tijd om hun situatie te overdenken.  Samen denken we na over nieuwe invulling van hun leven in hun land van herkomst of elders.

Ondersteunen

Op een vanzelfsprekende, spontane wijze leggen we contact met elkaar en met de Nederlandse samenleving. Door wederzijds geven en nemen zijn of haar eigen weg.

Ontmoeten

Iedereen van dichtbij en van ver weg die een praatje wil maken met buurtgenoten, een kopje koffie of thee wil drinken, een vraag heeft of advies nodig heeft is van harte welkom. Wij willen mensen met elkaar in contact brengen en een veilige plek bieden.

Ontwikkelen

Het Mondiaal Centrum Breda kiest nationale en internationale evenementen uit om bij aan te sluiten zodat er ook in Breda aandacht gegeven wordt aan diversiteit, mensenrechten en menswaardigheid.

Wie zijn wij

Wij zijn een bont gezelschap van zo’n honderd vrijwilligers die hart hebben voor de medemens. Samen creeren wij aan de Roland Holststraat een veilige en vertrouwde plek waar iedereen welkom is.  Of je nu komt voor een luisterend oor, een arm om de schouder, de gezelligheid, een maaltijd of voor advies en informatie, je bent bij ons van harte welkom.